Thứ 2, 01/03/2021, 00:54[GMT+7]

Ngành Thông tin và Truyền thông sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Thứ 5, 09/07/2020 | 14:58:47
2,625 lượt xem
Sáng ngày 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT); bưu chính, viễn thông; thông tin, báo chí, xuất bản; công tác thanh tra, kiểm tra được Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ đề ra theo lộ trình của tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được tăng cường. Mạng văn phòng điện tử liên thông tiếp tục được duy trì ổn định, đã có 25.594 văn bản được ký số trong số 43.953 văn bản gửi liên thông. Hoàn thành kết nối chính thức hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông với Trục văn bản quốc gia. Lập đề án chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 tỉnh Thái Bình.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện tốt phương án bảo đảm thông tin liên lạc, đang phối hợp triển khai thực hiện ngầm hóa thí điểm tuyến phố và thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông. Hoạt động báo chí, truyền hình trả tiền, cổng thông tin điện tử của tỉnh, bảng tin điện tử công cộng, đài truyền thanh truyền hình các huyện và thành phố, các bản tin chuyên ngành, hoạt động in ấn, xuất bản... được nâng cao chất lượng, bảo đảm định hướng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành Thông tin và Truyền thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành cần bám sát hướng dẫn của Bộ Chính trị và của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các địa phương, đơn vị. Có định hướng xây dựng các kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, thu hút các đơn vị, doanh nghiệp CNTT vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin, quản lý khai thác hiệu quả mạng văn phòng, bưu chính, viễn thông. Tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh theo đúng lộ trình, xây dựng hệ thống mạng lưới truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm bưu điện văn hóa xã.

Trịnh Cường