Chủ nhật, 28/02/2021, 11:01[GMT+7]

Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Thứ 5, 09/07/2020 | 20:54:58
3,409 lượt xem

Ảnh minh họa.

Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan trung ương đóng tại địa phương; các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Thái Bình có trên 52.000 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, có trên 32.000 người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, gần 30.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nghi phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/Điôxin, trên 5.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước. Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đông, điều kiện ngân sách của tỉnh có hạn, hiện nay còn nhiều đối tượng người có công vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm huy động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ gia đình người có công đặc biệt khó khăn về nhà ở đối với những đối tượng không nằm trong danh sách của Đề án Chính phủ, cũng như hỗ trợ, tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với mức tối thiểu 01 ngày lương (hoặc ngày thu nhập); mỗi hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức lao động và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đang công tác sinh sống tại mọi miền Tổ quốc tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất. Đó là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, động viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình và những người có công với nước. 

Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh đề nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 - Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Thái Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh). 

Địa chỉ: Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

Trân trọng cảm ơn! 

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Giang