Thứ 3, 20/04/2021, 02:09[GMT+7]

Họp tiểu ban tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh năm 2020

Thứ 2, 13/07/2020 | 18:10:50
1,778 lượt xem
Chiều ngày 13/7, Tiểu ban tuyên truyền lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ đối với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ XII tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Dự kiến, lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ XII sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8/2020. Công tác tuyên truyền sẽ chia thành nhiều đợt bắt đầu từ tháng 7/2020, tập trung cao điểm từ ngày 1/8 đến 21/8/2020. Nội dung tuyên truyền bảo đảm phong phú, hình thức đa dạng, bám sát định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Trọng tâm là tuyên truyền về truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam; tình cảm của Bác Hồ đối với giai cấp nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Thái Bình nói riêng; tình cảm của nông dân Việt Nam, nông dân Thái Bình nói riêng với Bác Hồ; những lần Bác Hồ về thăm Thái Bình; ý nghĩa chính trị, tính nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục sâu sắc của công trình Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”. Quảng bá giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng và hình ảnh về mảnh đất, con người Thái Bình qua 130 năm xây dựng và phát triển. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm qua; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân. Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những kết quả nội bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền yêu cầu ngay sau cuộc họp này, các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, sớm ban hành kế hoạch phân công cụ thể để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần khẩn trương thống nhất khẩu hiệu tuyên truyền trực quan treo tại nơi công cộng, các trục đường chính. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt buổi họp báo thông tin về các sự kiện này. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền để khơi dậy truyền thống thi đua lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, quảng bá hình ảnh và con người Thái Bình cũng như tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh.

Thu Hiền