Thứ 2, 08/03/2021, 09:39[GMT+7]

Vũ Thư biểu dương điển hình nông dân tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Thứ 3, 14/07/2020 | 17:43:37
2,059 lượt xem
Sáng ngày 14/7, Hội Nông dân huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị biểu dương điển hình nông dân tiên tiến 5 năm (giai đoạn 2015 – 2020).

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Huyện ủy Vũ Thư trao bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023, nông dân Vũ Thư tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao ngày càng tăng. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 56,9 tỷ đồng và 66.753 ngày công lao động, hiến trên 60.000m2 đất góp phần cùng nhân dân toàn huyện xây dựng huyện nông thôn mới. Hàng năm, 90% trong tổng số 34.000 hộ hội viên nông dân đăng ký, 83% số hộ đạt gia đình văn hóa… 5 năm qua, toàn huyện có 15 tập thể, cá nhân nông dân được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương tặng bằng khen; 32 hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 4 cán bộ hội nông dân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 20 tập thể, cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao giấy khen cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. 

Tại hội nghị, 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2018 – 2019 được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 30 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được nhận giấy khen của UBND huyện.

Quỳnh Lưu