Thứ 2, 19/04/2021, 22:17[GMT+7]

Hội Làm vườn tỉnh: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 22/07/2020 | 15:57:36
1,583 lượt xem
Chiều ngày 22/7, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội Làm vườn tỉnh đi thực tế tại Trường Trung cấp Nông nghiệp tỉnh Thái Bình

6 tháng đầu năm, hội làm vườn các cấp đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội. Các cấp hội đã kết nạp mới 133 hội viên nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 37.475 người. Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức được 135 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.000 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi an toàn sinh học. Hội làm vườn các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương về quy hoạch phát triển các vùng trồng cây ăn quả chuyên canh, thâm canh phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương. Các mô hình phát triển kinh tế VAC tiếp tục được nhân rộng. Các cấp hội làm tốt công tác hỗ trợ, cung ứng dịch vụ VAC giúp hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

6 tháng cuối năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cây, con, quy trình sản xuất an toàn; chủ động nắm bắt tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh từ đó kịp thời có định hướng, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Tiến Đạt