Thứ 3, 09/03/2021, 18:03[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ 5, 23/07/2020 | 17:22:21
760 lượt xem
Chiều ngày 23/7, Khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh - đơn vị Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên trong khối đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020; tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai đăng ký thi đua trong các cơ quan, đơn vị trong khối và thống nhất bổ sung hoàn thiện tiêu chí chấm điểm thi đua của khối. Các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của các thành đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giúp cho việc khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt được kịp thời, hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong khối tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của người đứng đầu đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các thành viên trong khối và các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua, khen thưởng.

Đào Quyên