Thứ 2, 01/03/2021, 00:54[GMT+7]

Thăm, tặng quà người có công

Thứ 6, 24/07/2020 | 15:17:02
905 lượt xem
Sáng ngày 24/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nặng đang nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công cơ sở 2, xã Minh Quang (Vũ Thư).

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tặng quà các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công cơ sở 2, xã Minh Quang, Vũ Thư.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công cơ sở 2 hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng cho 23 thương binh, bệnh binh nặng. Hầu hết các thương binh, bệnh binh nặng tuổi đã cao, sức khỏe yếu; một số người hiện đang được điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng quà các thương binh, bệnh binh, mong các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn nỗ lực trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công và gia đình chính sách để xứng đáng với những công hiến, hy sinh to lớn của người có công và gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nguyễn Cường