Thứ 6, 05/03/2021, 19:03[GMT+7]

Kiến Xương - Điểm sáng trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ 2, 27/07/2020 | 16:25:40
1,793 lượt xem
Với nhiều giải pháp thiết thực, Bảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương đã thực hiện hiệu quả công tác BHXH tự nguyện, trở thành điểm sáng của tỉnh.

Video: BHXH_huyen_Kien_Xuong_WED_27_7_2020.mp4

 Thu Trang - Kiên Trung