Thứ 4, 03/03/2021, 15:59[GMT+7]

Quỳnh Phụ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ 6, 31/07/2020 | 17:04:39
2,075 lượt xem
Chiều ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách HĐND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của công tác tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên... huyện Quỳnh Phụ thường xuyên được kiện toàn. Với phương châm “hướng về cơ sở”, công tác tuyên giáo đã chủ động triển khai nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Công tác tuyên giáo đã làm tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Tuyên giáo huyện Quỳnh Phụ nhiều năm liên tục được xếp là một trong những đơn vị đứng đầu toàn tỉnh, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

Trịnh Cường