Thứ 4, 24/02/2021, 23:46[GMT+7]

Trên 1 vạn đoàn viên Kiến Xương đã cài đặt và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Thứ 5, 13/08/2020 | 15:09:14
2,541 lượt xem
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Kiến Xương đã phát động các cán bộ, đoàn viên thanh niên tại 33 xã, thị trấn và các đoàn viên thanh niên tại các trường học tải và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đoàn cơ sở phát động phong trào cài đặt và và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone đến tất cả các đoàn viên. Sau 2 ngày phát động, kể từ ngày 10/8 đã có trên 1 vạn đoàn viên thanh niên cài đặt và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone. 

Ngoài việc chủ động cài đặt và sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone các đoàn viên thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn người thân và gia đình về cách sử dụng và hiệu quả của ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vũ Đông

(Đài TT-TH Kiến Xương)