Thứ 6, 26/02/2021, 11:07[GMT+7]

Kiến Xương: Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Thứ 5, 20/08/2020 | 16:35:41
1,574 lượt xem
Sáng ngày 20/8, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tham gia hội nghị tập huấn có 300 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện, tổ giám sát điều tra, lãnh đạo UBND, cán bộ lao động  thương binh xã hội, trưởng các thôn xóm, tổ dân phố là điều tra viên thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã được nghe những nội dung liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo; quy trình rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về nội dung tập huấn, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ về quy trình nghiệp vụ điều tra để cùng tháo gỡ và khi trở về địa phương tổ chức triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Đây là chương trình tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo và cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, nhằm xác định chính xác và đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đó làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong giai đoạn 2016- 2020 và năm 2020. Đồng thời qua đây cũng là căn cứ để triển khai các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng.

Vũ Đông
(Đài TT-TH Kiến Xương)