Thứ 4, 14/04/2021, 15:40[GMT+7]

Hội Nông dân thành phố: Giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 3, 02/03/2021 | 09:00:59
1,759 lượt xem
Cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, những năm qua, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh (SXKD), nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thu hoạch rau màu.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Hàng năm, bám sát định hướng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh phát động, các cấp hội nông dân thành phố đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện để hội viên tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp nông dân được triển khai hiệu quả, trong năm 2020 có trên 11.800 hộ đăng ký thi đua SXKD giỏi, qua bình xét có gần 8.900 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, chiếm 75% số hộ hội viên đăng ký. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân SXKD giỏi; nhiều mô hình kinh tế đã thu hút hàng trăm lao động tại địa phương. 

Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và cây trồng, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đã phối hợp mở 3 lớp học nghề, 110 lớp chuyển giao KHKT cho gần 7.500 lượt hội viên. Qua đó, các hội viên áp dụng có hiệu quả tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi trong gia đình. 

Cùng với đó, các cấp hội còn đứng ra ký hợp đồng ủy thác, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 1.925 hội viên nông dân vay gần 79 tỷ đồng. Mặt khác, các cấp hội đã ký hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp thực hiện chương trình mua phân bón chậm trả cho bà con nông dân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) chăm sóc hoa.

Những năm qua, để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội Nông dân xã Vũ Lạc thường xuyên bám sát cơ sở, khảo sát tình hình đời sống của hội viên, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, định hướng hướng đi mới trong chăn nuôi và trồng trọt, giúp nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập cho người dân. 

Ông Lê Viết Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Lạc cho biết: Hàng năm, Hội đã phát động phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đến các chi hội và hội viên; tăng cường tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Hội đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên đẩy mạnh thi đua lao động SXKD, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con có giá trị hàng hóa vào nuôi trồng. Trong năm 2020, Hội đã phối hợp mở 13 lớp chuyển giao KHKT cho hơn 2.000 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền gần 20 tỷ đồng cho trên 440 hộ vay. Hội đã liên kết với một số đơn vị cung ứng 20 tấn phân bón, 2 tấn thóc giống và bao tiêu gần 50 tấn thóc tươi cho nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; áp dụng tiến bộ KHKT mới trong sản xuất để xây dựng hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế; nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các loại hình dịch vụ; chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Minh Nguyệt