Thứ 4, 03/03/2021, 09:06[GMT+7]

Đông Hưng: Hỗ trợ 149 con bò giống cho hộ nghèo

Thứ 6, 07/08/2020 | 16:47:08
2,083 lượt xem
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện Đông Hưng đã hỗ trợ kinh phí mua 149 con bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 18 xã. Đến nay, đàn bò giống được các hộ chăm sóc đúng hướng dẫn, đang sinh trưởng phát triển tốt, một số con bò đã sinh sản.

Chị Phạm Thị Uần, xã Đông Kinh nhận bò giống được trao.

Thời gian tới, Đông Hưng sẽ tiếp nhận và trao hỗ trợ kinh phí mua 70 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Huyện chỉ đạo các địa phương rà soát,  trao bò giống cho các hộ có khả năng chăm sóc, chăn nuôi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho các hộ được hỗ trợ. 

Thu Hiền