Thứ 6, 19/04/2024, 20:19[GMT+7]

Xuân về trên những con đường ý Đảng hợp lòng dân

Với những chủ trương đúng đắn, kịp thời, được nhân dân ủng hộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ, chỉ sau một thời...

22.01.2023 | 01:54 AM

Về nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân

Về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội...

21.07.2022 | 07:52 AM

Nông thôn đổi mới - Thành quả từ sự thống nhất ý Đảng, lòng dân

Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...

13.12.2021 | 14:43 PM

Đại hội XIII: Đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới

Dõi theo Đại hội XIII của Đảng, các nhân sỹ, trí thức và người dân Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình trước thành công của Đại hội...

01.02.2021 | 16:00 PM

Những công trình của ý Đảng, lòng dân trên vùng trà sơn Can Lộc

Hơn 15 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa và ngân sách xã; hàng trăm ngày công của cán bộ, đảng viên, nhân dân đã góp sức làm nên chuỗi hoạt động ý nghĩa,...

25.02.2020 | 10:54 AM

Ý Đảng – lòng dân trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là công việc của nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân. Tinh thần ấy đã được Trung ương cũng như tỉnh Thanh Hóa định hướng...

04.02.2020 | 10:15 AM