Thứ 7, 23/09/2023, 14:42[GMT+7]

Quốc hội cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục đổi mới

Ngày 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc...

12.08.2021 | 08:39 AM

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 8/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc triển khai thảo luận, lấy...

08.04.2020 | 15:29 PM