Thứ 6, 31/05/2024, 05:10[GMT+7]

Đông Tân: Hướng đến vụ lúa xuân đạt năng suất, chất lượng cao

Vụ xuân năm 2024, xã Đông Tân (Đông Hưng) gieo cấy khoảng 400ha lúa, trong đó 50ha được quy vùng cấy lúa hàng hóa để phục vụ chế biến thành sản phẩm gạo...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đông Tân: Hướng đến vụ lúa xuân đạt năng suất, chất lượng cao

Vụ xuân năm 2024, xã Đông Tân (Đông Hưng) gieo cấy khoảng 400ha lúa, trong đó 50ha được quy vùng cấy lúa hàng hóa để phục vụ chế biến thành sản phẩm gạo...

23.02.2024 | 09:41 AM

Đông Tân: Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Tân (Đông Hưng) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu về...

05.08.2023 | 09:08 AM