Thứ 5, 23/03/2023, 08:08[GMT+7]

Chiến dịch 'cõng sóng' lên vùng biên: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Chiến dịch “cõng sóng” lên vùng biên đã và đang được đẩy mạnh, với mong muốn người dân vùng biên giới, vùng sâu sớm được tiếp cận sóng di động, công nghệ...

04.01.2023 | 10:15 AM

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò nòng cốt của các tổ chức nhân...

03.10.2020 | 17:50 PM