Thứ 4, 29/03/2023, 23:05[GMT+7]

Công chứng là một trong những thiết chế bổ trợ tư pháp quan trọng

Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự phiên toàn thể Ðại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II.

19.12.2022 | 08:47 AM