Thứ 7, 03/06/2023, 12:37[GMT+7]

Công chứng là một trong những thiết chế bổ trợ tư pháp quan trọng

Thứ 2, 19/12/2022 | 08:24:27
479 lượt xem
Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự phiên toàn thể Ðại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II. (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước có nhiều chủ trương đối với công tác tư pháp, pháp luật nói chung và hoạt động công chứng nói riêng, trong đó xác định rõ công chứng là một trong những thiết chế bổ trợ tư pháp quan trọng cần được quan tâm phát triển theo định hướng xã hội hóa. Phó Thủ tướng cho rằng, trong nhiệm kỳ thứ II, Hiệp hội Công chứng viên toàn quốc cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước trong lĩnh vực công chứng, nhất là Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 72 năm 2020 của Chính phủ về phát triển nghề công chứng, bảo đảm phát huy đầy đủ, trọn vẹn hơn vai trò hoạt động của công chứng trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, định hướng phát triển phải bảo đảm tính bền vững, lấy nguyên tắc an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch là điều kiện hàng đầu và thước đo giá trị cho hoạt động này, đồng thời cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với xã hội, người dân. Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và ngành tư pháp, các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng, pháp luật khác có liên quan...

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày