Thứ 4, 29/03/2023, 23:18[GMT+7]

Công chứng là một trong những thiết chế bổ trợ tư pháp quan trọng

Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự phiên toàn thể Ðại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II.

19.12.2022 | 08:47 AM

Đưa tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng

Sau triển lãm tranh chân dung huyền thoại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp của họa sĩ Hoàng Công Tản tổ chức tháng 5/2020, tháng 3/2022...

23.05.2022 | 09:28 AM