Thứ 5, 23/05/2024, 06:10[GMT+7]

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh

Với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sớm đưa Nghị quyết...

16.03.2024 | 22:09 PM

Sẵn sàng cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI

Sau khi tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội Hội...

05.08.2023 | 09:10 AM