Thứ 5, 23/03/2023, 22:08[GMT+7]

Đảm bảo máu an toàn cho điều trị tại các cơ sở y tế

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, năm 2022, tình hình dịch COVID-19 đã từng bước được khống chế, giúp cho nguồn máu phục vụ cho người bệnh ngày...

26.12.2022 | 11:05 AM