Chủ nhật, 21/04/2024, 11:34[GMT+7]

Khi đảng viên "đi trước"

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”- lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương luôn được đảng viên Đặng Quang Trung, Chi bộ thôn Quan...

01.11.2023 | 20:56 PM

Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ

Gây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có đức và trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng,...

27.10.2023 | 08:16 AM

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách...

13.10.2023 | 16:23 PM

Thái Thụy: Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả góp phần cảnh báo, răn...

08.10.2023 | 21:13 PM

Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”

Làm trong sạch nội bộ Đảng là vấn đề được Đảng ta rất quan tâm, chú trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng...

02.10.2023 | 10:55 AM

Tập trung giải pháp để đấu tranh hiệu quả hơn

Cuốn sách “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, là các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư...

30.09.2023 | 23:30 PM

Quỳnh Phụ: Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Quỳnh Phụ đề ra mục tiêu kết nạp 750 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp 150 đảng viên. Đến nay, qua nửa nhiệm kỳ, số...

25.09.2023 | 10:25 AM

Hưng Hà: Hướng tới chính quyền số

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong cải cách thủ tục hành chính, huyện...

25.09.2023 | 09:34 AM

Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Chiều ngày 5/9, tại Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gắn huy...

06.09.2023 | 10:44 AM

Sớm xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên

Đọc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta...

04.09.2023 | 08:52 AM

Đảng viên trẻ: Xung kích phát triển kinh tế

Không chỉ nhiệt huyết, tiên phong trong mọi phong trào hành động cách mạng của đoàn, những đảng viên trẻ còn hăng say lao động, sản xuất với quyết tâm làm...

04.09.2023 | 08:57 AM

Trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Kazan

Đây là những đảng viên từng phục vụ trong QĐND Việt Nam, sang Liên Xô lao động những năm 1980, họ đã dành cả cuộc đời tham gia xây dựng Đảng, giữ gìn,...

23.08.2023 | 08:20 AM

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã xác định rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hệ thống...

22.08.2023 | 08:23 AM

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Ngày 18/8, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 117-QĐ/TW (Quy định số 117) về xin lỗi và phục hồi...

19.08.2023 | 10:33 AM

Đảng bộ Công ty Tân Đệ tổ chức kết nạp đảng viên cho 17 quần chúng ưu tú

Chiều ngày 22/7, Đảng bộ Công ty Tân Đệ tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 17 quần chúng ưu tú đang công tác tại các chi bộ: Tân Đệ 1, khối văn phòng nghiệp...

22.07.2023 | 21:50 PM