Thứ 3, 23/07/2024, 21:20[GMT+7]

Bão Noru đổ bộ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Hình ảnh ghi nhận trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi lúc 16 giờ 30, ngày 27/9.

27.09.2022 | 18:44 PM