Thứ 5, 30/03/2023, 09:35[GMT+7]

Thái Thụy: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Huyện Thái Thụy đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy nhanh, hiệu quả công tác chuyển đổi số (CĐS) nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương...

14.12.2022 | 08:25 AM

Ngành giáo dục huyện Thái Thụy: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của ngành giáo dục huyện Thái Thụy đã dần thay đổi...

14.11.2022 | 21:57 PM

Đẩy mạnh chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại

Chiều 12/11, phiên thảo luận chuyên đề “Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại” trong khuôn khổ hội nghị Nâng cao chất lượng Báo Đảng toàn quốc đã...

13.11.2022 | 09:13 AM

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Sáng ngày 26/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...

26.08.2022 | 17:31 PM

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

“Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là chủ đề Hội thảo khoa học cấp...

09.08.2022 | 17:36 PM