Thứ 5, 30/03/2023, 09:24[GMT+7]

Để trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc,...

23.12.2022 | 09:16 AM