Thứ 7, 15/06/2024, 05:25[GMT+7]

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới: Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 15/4, Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm...

15.04.2024 | 16:40 PM

Đổi mới công tác quản lý đoàn viên

Phần mềm quản lý đoàn viên trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Đây là một trong những hoạt...

05.04.2024 | 09:47 AM

Kỳ 2: Vững bước trên chặng đường đổi mới

Cùng với dòng chảy của lịch sử, sự vươn mình của thị xã xưa, thành phố Thái Bình hôm nay đã chuyển mình trong nhịp sống mới đô thị hóa. Đảng bộ, chính...

02.04.2024 | 08:27 AM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

Chiều ngày 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc...

28.03.2024 | 18:36 PM

Đừng làm biến dạng nhân vật thời đại

Đánh giá về lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu đạt được, Văn kiện Đại...

03.03.2024 | 10:23 AM

Thúc đẩy đổi mới vì an ninh lương thực

Áp dụng khoa học-công nghệ và các sáng kiến đổi mới để bảo đảm an ninh lương thực là chủ đề chính được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh lương...

06.12.2023 | 09:33 AM

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, cùng với làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành giáo dục...

29.11.2023 | 15:22 PM

Hội Chuyên gia Việt-Nhật thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Hội Chuyên gia Việt Nam-Nhật Bản đã ra mắt tại Fukuoka ngày 15/11. Đây là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các chuyên gia hai nước tham gia hoạt động khoa...

27.11.2023 | 15:24 PM

Thành phố: Dẫn đầu DDCI bằng sự sáng tạo và đổi mới

Năm 2023, với 8/9 chỉ số dẫn đầu, thành phố Thái Bình tiếp tục xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

01.01.1970 | 08:00 AM

Thành phố: Dẫn đầu DDCI bằng sự sáng tạo và đổi mới

Năm 2023, với 8/9 chỉ số dẫn đầu, thành phố Thái Bình tiếp tục xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

13.11.2023 | 09:55 AM

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp

Chiều ngày 17/8, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về...

18.08.2023 | 00:52 AM

Đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Chiều ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến...

09.08.2023 | 18:11 PM

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát...

04.08.2023 | 09:00 AM

Đổi mới truyền thông dân số từ cơ sở

Liên tục đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông ngay từ cơ sở là cách mà cán bộ dân số, y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số trong tỉnh thực hiện nhằm...

31.07.2023 | 10:26 AM