Thứ 3, 21/03/2023, 09:10[GMT+7]

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng ngày 27/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận...

27.02.2023 | 17:40 PM

Đề cương văn hóa Việt Nam - Động lực phát triển

Trải qua 8 thập kỷ, Đề cương này khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của tỉnh

Chiều ngày 5/1, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban...

05.01.2023 | 20:46 PM

Động lực phát triển nhìn từ vai trò cấp ủy

Cũng như nhiều địa phương cả nước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng các dân tộc tỉnh biên giới, miền núi Lào Cai thực hiện “mục tiêu kép”...

09.05.2022 | 07:14 AM

Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình: Đột phá chất lượng tạo động lực phát triển

Xác định năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình vẫn đặt quyết tâm đạt mục tiêu...

21.02.2022 | 08:39 AM

Hạ tầng giao thông: Động lực phát triển

Ưu tiên xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế...

01.01.2022 | 20:22 PM

Đổi mới công nghệ tạo động lực phát triển

Cập nhập kịp thời công nghệ mới, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực tự động hóa không chỉ cải thiện môi trường làm việc của người lao động mà còn góp phần tăng...

10.08.2021 | 09:54 AM

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình: Gắn kết người lao động tạo động lực phát triển

Năm 2020 có rất nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp dệt may bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng và khủng hoảng...

01.02.2021 | 14:47 PM