Thứ 4, 21/02/2024, 12:01[GMT+7]

Đề xuất, khuyến khích dừng đốt vàng mã tại các điểm di tích ở Côn Đảo

Mới đây, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương hạn chế, tiến tới dừng dâng cúng, đốt vàng mã tại các điểm di tích, khu...

04.10.2023 | 15:34 PM