Thứ 5, 28/09/2023, 19:02[GMT+7]

Bắc Giang: Hiến đất mở rộng đường – Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân trên địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để làm...

14.12.2022 | 08:26 AM