Thứ 7, 20/04/2024, 23:19[GMT+7]

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Sáng 13/9, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện...

13.09.2023 | 16:02 PM