Thứ 4, 21/02/2024, 11:05[GMT+7]

Văn phòng Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy

“Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ văn phòng “phải...

18.10.2023 | 08:59 AM