Thứ 4, 24/04/2024, 03:11[GMT+7]

Kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 Văn phòng Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy

Thứ 4, 18/10/2023 | 08:39:28
3,054 lượt xem
“Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ văn phòng “phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”. Lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ tại Chiến khu Việt Bắc năm xưa luôn là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh.

Công tác văn thư, lưu trữ được duy trì thực hiện tốt.

Văn phòng Tỉnh ủy là 1 trong 6 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, có 62 cán bộ, công chức, người lao động. Năm 2023, khối lượng công việc tăng cao với nhiều nhiệm vụ phát sinh, tính chất nhiệm vụ ngày càng quan trọng trong khi cán bộ lại thiếu. Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy đã sắp xếp lại một số phòng để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; thực hiện luân chuyển vị trí công tác của cán bộ một số phòng nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng đồng chí. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” và tố chất “nhanh nhạy, chuẩn chỉ, trung thực, trách nhiệm” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung cao, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Theo đó, trong thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình cơ sở, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc làm việc với các đoàn công tác của Trung ương Đảng, các bộ, ngành, tỉnh bạn về thăm và làm việc. Đặc biệt, khi xảy ra một số vụ việc khiếu kiện đông người, Văn phòng Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình, tổ chức các cuộc họp và ban hành các văn bản chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị nội dung 4 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 15 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng, kịp thời, góp phần vào thành công của các kỳ họp. Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu, thẩm định, giúp cấp ủy ban hành 2 nghị quyết, 5 chỉ thị, 3 quy chế, 45 báo cáo định kỳ và chuyên đề, 31 kế hoạch; xây dựng và ban hành 63 thông báo kết luận sau các kỳ họp, 123 công văn chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Thu Hương, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ: Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy phải xây dựng nhiều, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, đồng thời phải bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm chỉ đạo..., vì vậy tôi cùng mọi người thường làm hết việc chứ không làm hết giờ, cẩn thận trong từng câu chữ. Đồng thời, luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Công tác văn thư, lưu trữ từng bước được nâng cao chất lượng, quy trình tổ chức tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát hành gần 1.200 văn bản của Tỉnh ủy, hơn 200 văn bản các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, hơn 450 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy; đăng ký, tiếp nhận và chuyển giao xử lý hơn 5.200 văn bản gửi đến, gần 1.800 bì văn bản, tài liệu gửi đích danh... Phục vụ hơn 50 lượt yêu cầu khai thác với tổng 100 tài liệu, 120 đơn vị bảo quản.

Đặc biệt, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì mạng thông tin hoạt động ổn định, an toàn; kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố máy tính và an toàn mạng. Cài đặt, hướng dẫn sử dụng một số phần mềm như phần mềm Signet - giải pháp thông tin liên lạc an toàn, bảo mật sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, hoàn thành, chuyển giao phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”... Bảo đảm đường truyền phục vụ 27 hội nghị trực tuyến với các cơ quan trung ương và kết nối đến cơ sở bảo đảm thông suốt, an toàn. Chuẩn bị nội dung để thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2023.

Ông Trần Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Để phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập trung rà soát, bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện các mặt công tác, không để sót việc, chậm việc; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ, kết quả các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tổ chức chỉnh lý hoàn chỉnh khối tài liệu thuộc Phông lưu trữ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy giai đoạn 2006 - 2020; xây dựng quy trình xử lý văn bản mật của cơ quan, đôn đốc một số đơn vị chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và các huyện ủy, thành ủy giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ giai đoạn 2005 - 2015 vào Kho lưu trữ Tỉnh ủy; thực hiện kế hoạch triển khai trang bị nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin giai đoạn 2022 - 2025; cài đặt, sử dụng giao diện mới trên phần mềm Mạng thông tin diện rộng của Đảng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2023 với sự hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng để đổi mới, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng các mặt công tác..., bảo đảm sẵn sàng các điều kiện cho công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh xây dựng văn kiện, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Công chức Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng cơ quan, xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao... tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiếu Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày