Thứ 5, 22/02/2024, 05:46[GMT+7]

Văn phòng Tỉnh ủy: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy

“Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ văn phòng “phải...

18.10.2023 | 08:59 AM

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy

Chiều ngày 29/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến...

29.12.2022 | 18:58 PM

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Sáng ngày 18/10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020).

18.10.2020 | 20:25 PM

Hưng Hà gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy

Ngày 3/10, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy.

04.10.2020 | 16:20 PM