Thứ 7, 25/03/2023, 17:19[GMT+7]

Năm 2022, cả nước có 6.009 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4,8% so với cuối năm 2021), trong đó, có 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng...

06.01.2023 | 15:08 PM