Thứ 5, 23/03/2023, 09:19[GMT+7]

Năm 2022, cả nước có 6.009 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 6, 06/01/2023 | 13:24:21
515 lượt xem
Năm 2022, cả nước có 6.009/8.225 xã (73,06%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4,8% so với cuối năm 2021), trong đó, có 937 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 434 xã so với cuối năm 2021) và 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 67 xã so với cuối năm 2021).

Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/ đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021 (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước).

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi tư duy, thói quen sản xuất của người dân nông thôn, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới gắn chặt với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh...

Theo baobacgiang.com.vn