Thứ 4, 21/02/2024, 05:39[GMT+7]

Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021

Thứ 6, 16/07/2021 | 14:45:35
2,239 lượt xem
Người Quỳnh Lưu hiếu học, cần cù, thông minh, tư duy luôn đổi mới, sáng tạo. Trong con đường xây dựng NTM, Đảng bộ và Nhân dân Quỳnh Lưu luôn không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và đã đạt được những kết quả tích cực.

Những cánh đồng bát ngát hứa hẹn vụ mùa bội thu ở Quỳnh Lưu.

Những thành tựu nổi bật

Sau 5 năm (2016-2020) triển khai xây dựng NTM, nhất là việc triển khai Đề án 08-ĐA/HU của Huyện ủy Quỳnh Lưu về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực xây dựng Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM vào cuối 2021, đến nay trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đáng chú ý như hệ thống hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm.

Phong trào hiến đất, tài sản, đóng góp tiền, công lao động để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất tích cực. Sau 4 năm Quỳnh Lưu đã làm mới, nâng cấp trên 206 km đường giao thông, với tổng kinh phí trên 1.400,6 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016 – 2020, Quỳnh Lưu đã thu hút thêm 44 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 5.327,07 tỷ đồng. Trong 5 năm đã thành lập mới 125 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 480 doanh nghiệp. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất. Xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với sản xuất hàng hóa tại các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm... Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt chất lượng cao.

Quỳnh Lưu là đơn vị dẫn đầu của tỉnh Nghệ An về đánh bắt nuôi trồng thủy sản, số lượng tàu thuyền. Sản lượng tôm thẻ giống hàng năm từ 1-1,5 tỷ con, tôm sú giống hơn 100 triệu con, cua giống 18 triệu con, ngao giống khoảng 1,2 tỷ con và cá giống khoảng 36 triệu con; sản lượng tôm nuôi hàng năm từ 2.800-3.000 tấn, năng suất bình quân từ 3,5-4 tấn/ha. Toàn huyện có gần 1.200 tàu khai thác hải sản, đem lại nguồn thu lớn cho người dân.

Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được chú trọng, tổng kinh phí thực hiện trên 15 tỷ đồng với 42.514 lượt người, hộ nghèo được thụ hưởng. Tạo việc làm mới cho 13.572 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của huyện ước đạt còn 1,3% (giảm 5,86% so với năm 2015).

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục được nâng lên, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, tỷ lệ huy động vào các cấp học tăng. Ngành giáo dục đào tạo huyện đạt xuất sắc toàn tỉnh; là huyện nằm trong tốp đầu của cả tỉnh về kết quả tốt nghiệp THPT.

Cơ sở vật chất cho y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt ước đạt 49 triệu đồng/người….

Có thể nói, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình NTM ở Quỳnh Lưu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, chất lượng sống cho người dân nông thôn ngày một nâng cao, lòng dân, ý Đảng quyết tâm, đồng thuận.

Phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2021

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5 – 10,5%. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 21-22%; công nghiệp – xây dựng 34-35%; thương mại – dịch vụ 43-45%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người (giá HH) đạt 78 – 82 triệu đồng.

Để hoàn thành được mục tiêu thì sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Tính đến thời điểm này huyện Quỳnh Lưu đang tích cực chỉ đạo cả hệ thống chính trị, 33 xã thị trấn vào cuộc thực hiện 10 tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đến nay, đã có 30/32 xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Quỳnh Lưu đang quan tâm chỉ đạo 2 xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Lâm thực hiện các tiêu chí để thẩm định và công nhận đạt chuẩn trong NTM năm 2021. Bên cạnh đó, phấn đấu để đưa xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của tỉnh Nghệ An. Hai xã Quỳnh Lương và Quỳnh Hậu phấn đấu trở thành NTM nâng cao cũng trong năm nay.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động xây dựng NTM. Bên cạnh đó, nhu cầu về nguồn lực để xây dựng huyện NTM khá lớn trong khi nguồn lực của huyện và xã còn hạn chế, cơ chế hỗ trợ cấp trên chưa rõ.... Nhưng với đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân, Quỳnh Lưu đang không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để sớm đưa huyện nhà về đích như mục tiêu đã đề ra.

Theo baophapluat.vn