Chủ nhật, 10/12/2023, 14:20[GMT+7]

Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thứ 7, 17/07/2021 | 09:13:23
1,619 lượt xem
Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị

Nhờ xây dựng nông thôn mới nâng cao, môi trường, cảnh quan của huyện Đan Phượng ngày càng xanh, sạch, đẹp. (Nguồn: Bá Hoạt)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội, Hà Nội còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: Huyện Phú Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, thẩm định; các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; các huyện Ba Vì, Mỹ Đức phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Kết quả của các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, cụ thể: tại huyện Phú Xuyên, ngày 8/7/2021, Tổ công tác xây dựng nông thôn mới Trung ương đã tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, giao thông nông thôn, cơ sở vật chất và hoạt động của các thiết chế văn hóa. Sau buổi làm việc, tổ công tác thống nhất đề nghị thành phố Hà Nội và huyện Phú Xuyên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương trong tháng 7/2021.

Tại huyện Chương Mỹ, ngày 15/6/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với huyện Chương Mỹ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Kết quả của Đoàn thẩm định, huyện Chương Mỹ đã đủ điều kiện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND TP thông báo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hà Nội biết và tham gia ý kiến việc xét công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới và có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành TP, UBND các huyện, thị xã tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ.

Huyện Mê Linh hiện đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình UBND Thành phố trước ngày 25/7/2021; huyện Ứng Hòa đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình UBND Thành phố trước ngày 20/7/2021.

Về kết quả xây dựng xã nông thôn mới, đến nay TP có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; còn lại 14 xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (5 xã của huyện Mỹ Đức, 9 xã của huyện Ba Vì). Về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, TP hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Theo đăng ký của các huyện, thị xã năm 2021, có 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện các xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt theo quy định, phấn đấu đến cuối năm 2021 hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đã góp phần nâng cao đời sống nông dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của Hà Nội năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm, các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như: Thạch Thất 70 triệu đồng, Hoài Đức 62 triệu đồng, Đan Phượng 61,2 triệu đồng, Chương Mỹ 60 triệu đồng… Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn TP đạt 90,1%. Có 100% số xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,37%, đặc biệt có 4 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức không còn hộ nghèo, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Ứng Hòa 0,08%; Quốc Oai 0,08%...,

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị; ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, chỉ đạo các huyện: Ứng Hòa, Mê Linh tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Chương Mỹ trên cơ sở góp ý của các sở, ban, ngành TP, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TP xem xét, trình Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định. Phấn đấu đến hết năm 2021 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa), 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021, phấn đấu có thêm ít nhất 400 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Định kỳ tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tại các đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vương mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các quận tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ các huyện ngoại thành Hà Nội xây dựng nông thôn mới theo quy định, đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn, huyện phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2021 và năm 2022.

Theo dangcongsan.vn