Thứ 2, 20/03/2023, 17:00[GMT+7]

Vinh danh 62 'nhà khoa học của nhà nông' 2022

Các tác giả được tôn vinh là trí thức, nhà khoa học, sáng chế không chuyên có nghiên cứu sáng tạo ứng dụng góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời...

10.12.2022 | 15:48 PM