Thứ 3, 26/09/2023, 18:23[GMT+7]

Phấn đấu cuối năm 2023 cả nước có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ðến cuối năm 2022, cả nước có 6.009 xã (tỷ lệ 73,06%) đạt chuẩn NTM, tăng 4,8% so với cuối năm 2021. Phấn đấu cuối năm 2023 cả nước có 78% xã đạt chuẩn...

07.02.2023 | 18:16 PM