Thứ 6, 24/05/2024, 12:09[GMT+7]

Phấn đấu cuối năm 2023 cả nước có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 3, 07/02/2023 | 13:44:27
806 lượt xem
Ðến cuối năm 2022, cả nước có 6.009 xã (tỷ lệ 73,06%) đạt chuẩn NTM, tăng 4,8% so với cuối năm 2021. Phấn đấu cuối năm 2023 cả nước có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

TP Cần Thơ có 100% xã NTM, 21/36 xã NTM nâng cao.

Ðến cuối năm 2022, cả nước có 6.009 xã (tỷ lệ 73,06%) đạt chuẩn NTM, tăng 4,8% so với cuối năm 2021. Trong đó, có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 434 xã so với cuối năm 2021 và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 67 xã so với cuối năm 2021. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021. Trong 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 5 tỉnh (Nam Ðịnh, Ðồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ðến hết năm 2022, có 8.689 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với hơn 4.273 chủ thể tham gia. 

Theo baocantho.com.vn