Thứ 4, 19/06/2024, 20:47[GMT+7]

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban...

01.01.1970 | 08:00 AM

Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong ngành tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 13/12, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Cụm thi đua số 4, ngành tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác...

14.12.2023 | 08:34 AM

Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 16/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác...

16.11.2023 | 15:29 PM

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

Chiều ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai...

28.09.2023 | 20:15 PM

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với...

15.09.2023 | 18:39 PM

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Ngày 29/7, tại thành phố Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng...

31.07.2023 | 08:48 AM

Triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 26/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng....

26.07.2023 | 15:34 PM

Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ tại Đồng Tháp

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy Đảng quan tâm, chú trọng, nhiều mô hình quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được thực hiện, mang lại hiệu...

22.07.2023 | 05:49 AM

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Ngày 15/7, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Cụm Thi đua số 2 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,...

16.07.2023 | 12:50 PM

Bảo đảm thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 17/2, tại Hà Nội, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy...

17.02.2023 | 15:19 PM

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức...

05.02.2023 | 21:28 PM

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Ninh Bình

Chiều 11/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung...

12.11.2022 | 12:24 PM

Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác cán bộ tại Tiền Giang

Chiều 24/8, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung...

24.08.2022 | 18:04 PM

Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Ngày 4/8, tại thành phố Nam Định diễn ra Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, những vấn đề lý luận...

05.08.2022 | 08:28 AM

Tiếp tục tuyên truyền cổ vũ cho những chủ trương mới của Đảng

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng...

15.07.2022 | 08:30 AM