Thứ 2, 20/03/2023, 17:02[GMT+7]

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện

Thực hiện tốt công tác kiểm toán năng lượng và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu (khu công nghiệp Tiền Hải) không chỉ...

29.06.2021 | 09:59 AM

Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu - hưởng trái ngọt sau đầu tư

Tăng trưởng mạnh ngay trong vòng xoáy khó khăn của dịch Covid-19; là một trong 11 doanh nghiệp sản xuất lớn của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết...

08.02.2021 | 10:49 AM