Thứ 5, 28/09/2023, 18:50[GMT+7]

Đưa ba huyện cuối cùng của Hà Nội về đích nông thôn mới

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện: Chương Mỹ, Mê Linh và Phú...

24.03.2023 | 14:25 PM

Chương Mỹ (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống nông dân

Sau hơn 10 năm, huyện Chương Mỹ đã về đích nông thôn mới với những thành tích nổi bật. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy...

20.10.2022 | 01:07 AM

Chương Mỹ (Hà Nội): Nhận Quyết định của Thủ tướng đạt chuẩn nông thôn mới

Vừa qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công...

27.08.2022 | 19:45 PM

Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm...

01.01.1970 | 08:00 AM

3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới.

23.05.2022 | 22:13 PM

Hà Nội: Huyện Chương Mỹ Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã về đích nông thôn mới. Với phương châm xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc,...

30.11.2021 | 14:11 PM

Chương Mỹ (Hà Nội) sẵn sàng về đích

Năm 2013, xã Thụy Hương - xã điểm của huyện Chương Mỹ được Trung ương lựa chọn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được...

28.10.2021 | 17:23 PM

Chương Mỹ (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong Bộ tiêu chí Quốc gia của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy trong xây...

30.09.2021 | 11:37 AM

Nông thôn mới huyện Chương Mỹ: Làm đến đâu, chắc tới đó

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chương Mỹ đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện...

22.06.2021 | 09:10 AM

Chương Mỹ tiếp tục hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế,...

11.06.2021 | 08:02 AM

Hà Nội: Xã Hoàng Văn Thụ phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để phấn đấu đủ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Chương Mỹ: Phấn đấu năm 2020 hoàn thành 100% tiêu chí huyện nông thôn mới

Năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” huyện Chương Mỹ đã đề ra những nhiệm vụ...

27.01.2020 | 13:27 PM