Thứ 5, 08/06/2023, 12:34[GMT+7]

Đưa ba huyện cuối cùng của Hà Nội về đích nông thôn mới

Thứ 6, 24/03/2023 | 10:55:03
1,416 lượt xem
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện: Chương Mỹ, Mê Linh và Phú Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, tính đến hết năm 2022, lên 15/18 huyện, thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khảo sát dự án tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê

3 huyện đủ điều kiện về đích

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình số 04 từ năm 2021 đến quý I.2023 hơn 42.900 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động ngoài ngân sách lên tới gần 2.600 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng nguồn vốn huy động. Ðáng chú ý, đời sống của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt hơn 56,3 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,17%, trong đó có năm huyện không còn hộ nghèo gồm: Ðan Phượng, Ðông Anh, Hoài Ðức, Gia Lâm và Thanh Trì.

Thành phố có 1.695 trang trại, 1.871 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Ðại nhận định, còn không ít hạn chế trong nông nghiệp, nông thôn như chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; khả năng tiếp cận nước sạch của người dân, nhất là ở cao, vùng sâu, vùng xa.

Tại huyện Ba Vì, tính đến tháng 3.2023, huyện đã đạt 7 tiêu chí và cơ bản đạt 2 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ công tác của thành phố đã khảo sát, thẩm tra hồ sơ của huyện Ba Vì. Trên cơ sở đó, huyện đã bổ sung hồ sơ, báo cáo theo ý kiến của đại diện các sở ngành.

Tại huyện Mỹ Đức, theo đánh giá địa phương đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong số 9 tiêu chí, không có tiêu chí nào bị điểm 0. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Đức đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; dự kiến gửi thành phố xem xét, đánh giá trong tháng 3.2023.

Địa phương còn lại theo kế hoạch về đích năm 2023 là huyện Ứng Hòa. Hội đồng thẩm tra thành phố trước đó đã có đánh giá địa phương đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, có 3 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện gồm: Quy hoạch, y tế - văn hóa - giáo dục và chất lượng môi trường sống. Huyện Ứng Hòa đang chỉ đạo các phòng ban bổ sung một số nội dung, minh chứng; đồng thời hoàn thiện báo cáo, thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn của đoàn thẩm tra TP, trình UBND TP Hà Nội xem xét, đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU quý I.2023 về việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Tuyến đã yêu cầu các huyện, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt mục tiêu năm 2023 ba huyện cuối cùng gồm Ứng Hòa, Ba Vì và Mỹ Ðức đạt chuẩn nông thôn mới; năm huyện gồm Ðan Phượng, Gia Lâm, Thanh Trì, Ðông Anh và Thanh Oai đủ tiêu chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực tế hiện nay, cả 3 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì đã đủ điều kiện để trình UBND thành phố Hà Nội xem xét hồ sơ, trình Hội đồng Trung ương thẩm định đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tuy nhiên thực tế kết quả tại các địa phương vẫn còn những hạn chế. Một số tiêu chí cần tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện, nhất là về chất lượng môi trường sống, y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong quý II.2023, Sở sẽ tham mưu tổ chức hội nghị của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Hà Nội để bỏ phiếu, xem xét đối với hai huyện Ứng Hòa và Bà Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Đối với huyện Mỹ Đức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ sớm tham mưu Hội đồng thành phố tổ chức Đoàn thẩm tra nông thôn mới tiến hành thẩm tra hồ sơ của huyện Mỹ Đức. Trên cơ sở đó, đề nghị huyện phối hợp với các sở ngành hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội xem xét, thực hiện các bước công nhân huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Theo daibieunhandan.vn