Chủ nhật, 02/04/2023, 11:51[GMT+7]

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 chương trình giáo dục phổ thông mới

42 đầu sách giáo khoa lớp 8 của các nhà xuất bản đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học...

06.01.2023 | 18:27 PM

Giáo dục tiểu học sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 hay còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) ở cấp...

01.09.2020 | 08:34 AM