Thứ 7, 18/05/2024, 06:51[GMT+7]

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 9/4, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

09.04.2024 | 17:41 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy

Trong 2 ngày (20 - 21/12), HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường...

20.12.2023 | 16:08 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 30/9, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số nội...

30.09.2023 | 16:10 PM

Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 19/7, HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm,...

19.07.2023 | 15:42 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX

Chiều ngày 22/7, HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện 6 tháng...

22.07.2022 | 18:59 PM

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Quỳnh Phụ tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 20/1, Thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với...

20.01.2022 | 20:44 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 29/10, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ...

29.10.2021 | 19:18 PM

Gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 29/4, Ủy ban bầu cử huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX...

29.04.2021 | 18:08 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 28/4, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XIX tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

28.04.2021 | 17:48 PM

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 23/12, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 11.

23.12.2020 | 21:33 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XIX

Sáng ngày 17/7, HĐND huyện Quỳnh Phụ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 8.

17.07.2019 | 15:33 PM