Thứ 6, 14/06/2024, 10:02[GMT+7]

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Thứ 3, 09/04/2024 | 17:21:29
10,810 lượt xem
Chiều ngày 9/4, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình của UBND huyện về: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025; chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và một số nội dung về công tác cán bộ. HĐND huyện cũng cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết. Đặc biệt là thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, huyện Quỳnh Phụ thực hiện sắp xếp 3 đơn vị hành chính gồm: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo, Quỳnh Xá để thành lập 1 đơn vị hành chính mới với tên gọi Trang Bảo Xá.

Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày