Thứ 4, 29/05/2024, 02:21[GMT+7]

Tiền Hải: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển....

06.05.2024 | 10:26 AM

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 9/4, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

09.04.2024 | 17:41 PM

HĐND huyện Đông Hưng: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 8/4, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên...

08.04.2024 | 19:49 PM

Nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 24/3/2024, 28 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh chịu tác động của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đồng loạt tổ chức...

24.03.2024 | 21:56 PM

Quỳnh Phụ: Hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 22/3, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính...

22.03.2024 | 20:35 PM

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 21/3, đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 đã có buổi...

21.03.2024 | 15:45 PM

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Kiến Xương

Chiều ngày 20/3, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025:...

20.03.2024 | 19:30 PM

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng

Chiều ngày 19/3, đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí...

19.03.2024 | 19:38 PM

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Hưng Hà

Sáng ngày 19/3, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025:...

19.03.2024 | 17:36 PM

Khảo sát phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Vũ Thư

Chiều ngày 13/9, đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Vũ Thư để khảo sát, nắm tình hình thực tế việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành...

13.09.2023 | 19:32 PM

Một số nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình,...

06.04.2020 | 10:27 AM

Đông Hưng: Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Sáng ngày 11/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp...

11.03.2020 | 17:31 PM

Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình

Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái...

06.03.2020 | 20:42 PM

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 13/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ra Nghị quyết số 44/NQ-HĐND thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái...

15.01.2020 | 16:53 PM