Thứ 6, 21/06/2024, 18:25[GMT+7]

HĐND huyện Đông Hưng: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Thứ 2, 08/04/2024 | 18:15:06
13,581 lượt xem
Chiều ngày 8/4, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp.

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị bổ sung ủy viên UBND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua chủ trương lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Đông Hưng; thông qua chủ trương lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Đông Hưng mở rộng đến năm 2035; thông qua chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Hưng đến năm 2040; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ QL39 đi Đền thờ Bác Hồ và Lăng Thái Bảo (Hồng Việt); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ QL39 đến đường Thái Hà (giai đoạn II); đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024…

HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Các đại biểu HĐND huyện cũng đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; xem xét và cho ý kiến vào tờ trình thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, huyện Đông Hưng thực hiện sắp xếp 9 đơn vị hành chính gồm: Đô Lương, An Châu, Liên Giang, Chương Dương, Hợp Tiến, Phong Châu, Đông Động, Đông Quang, Đông Xuân để thành lập 3 đơn vị hành chính mới.

Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện Đông Hưng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2024.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày